For højt støjniveau? få tips her

1-acoustics

Det meste kundeservice via telefon og mail foregår på et såkaldt callcenter. Et callcenter er et sted, hvor hovedformålet er, at besvare telefonopkald og mails fra kunder med spørgsmål til en given service, det kan være til telefon-og internetabonnement, webshops, onlinebanking og meget andet. Ofte ringer medarbejderne på stedet også ud til eksisterende eller tidligere kunder for, at sælge nye abonnementer eller andre services.

Et kontor er oftest præget af et højt energiniveau,, hvor medarbejderne taler i telefon alle sammen på én gang, skriver mails, så tastaturet nærmeste gløder og har gang i flere ting på én gang. Der er altid noget at se til, og det går ikke stille for sig.

1-acoustics

Støjniveauet kan godt være en belastning for de ansatte, og det kan være svært at føre en telefonsamtale med sine kunder uden at føle, at man hele tiden bliver forstyrret. Man bliver hurtigt irriteret på sin nabo, hvis man konstant kan høre vedkommendes stemme eller tastatur. Man kommer måske til at virke sur og irriteret på kunden i telefonen. Det er naturligt nok, at højt støjniveau belaster vores koncentrationsevne, og på et callcenter er det en yderligere stressfaktor oveni det daglige arbejde.

Hvordan opnås god akustik?

Mange steder er der ikke indrettet med enkeltmandskontorer, da konceptet er, at man arbejder sammen og er tilgængelig for hinanden til sparring og kommunikation. Hvis man vil opnå en god akustik på et callcenter er det vigtigste, at lokalet er indrettet ordentligt og optimalt til callcenter aktiviteter. Det er vigtigt, at hver medarbejder har arbejdsro og er bedst muligt afskærmet fra omverdenen. Dette kan ske ved at stille lange rækker af kontorbokse op ved siden af hinanden, hvor hver medarbejder sidder i sin egen boks. Hver boks består af et skrivebord med skillevægge til hver side. Kontorboksen er indrettet som et lille kontor med computer, telefon osv., og er sådan set helt det samme som et normalt fritstående skrivebord. En kontorboks tager rigtig meget af lyden fra omverdenen, og gør at den enkelte bedre kan arbejde mere uforstyrret.

Udover kontorbokse er lyddæmpende loft og gulvtæpper også meget støjabsorberende, og giver en betydelig forbedret akustik. Der findes også lyddæmpende billeder til væggene eller skumsøjler, som hænges ned fra loftet, og endda lyddæmpende gardiner, som alt sammen tjener til formålet at forbedre akustikken og støjniveauet væsentligt.

Bedre kundesupport med god akustik

Flere steder har ansat kundesupportere fra flere forskellige firmaer på samme sted, som alle arbejder side om side. Der skal derfor gerne være så meget ro som muligt, når telefonen besvares, så kunderne der ringer ikke kan høre, hvad der bliver sagt ved siden af i den anden kundesupport. Det skal helst undgås, at kunderne hører, at der faktisk er kundesupport til flere forskellige firmaer på samme sted, da det kan virke uprofessionelt udadtil. Medarbejderne på et callcenter får meget mere ud af at arbejde i god akustik, da de får langt mere arbejdsro og meget bedre kan koncentrere sig om deres kunder. Så god akustik på callcentret er et absolut must for, at medarbejderne yder mest muligt, og kunderne er tilfredse.

Læs mere her omkring god akustik og pladsoptimering på kontoret: ke11.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *